läsa Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter : En kommentar pdf

läsa Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter : En kommentar pdf

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter : En kommentar

  • Siffra: 967418301146298
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 4002)
  • Paperback : 132 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Boken utgör en kommentar till lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, som trädde i kraft den 1 juli 2004. Lagen kommenteras paragrafvis på sedvanligt sätt med hänvisning dels till Finansinspektionens tillämpningsföreskrifter, dels till relevanta förarbeten/praxis inklusive viktigare underrättsavgöranden och avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden. Eftersom det nya begreppet "god rågivningssed" kommer att få betydelse även utanför konsumentledet finns ett särskilt avsnitt som behandlar kunder som inte är konsumenter.

Relaterade böcker