Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22. : Slutbetänkande från Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter epub pdf

 Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22. : Slutbetänkande från Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter epub pdf

Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22. : Slutbetänkande från Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter

 • Siffra: 146191398249902
 • Författare:
 • Språk: Sveriges
 • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 1030)
 • Paperback : 183 sidor
 • Tillgänglighet: En lager
 • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Utredningen menar bl.a. att det är regeringen som ska avgöra om odling av en gentiskt modifierad växt ska förbjudas.

 • Innan ett godkännande har getts för en växt kan en medlemsstat kräva av sökanden att det geografiska tillämpningsområdet i ansökan ändras vilket sen avspeglas i godkännandet för en genetiskt modifierad växt. Efter ett medgivande har getts kan en medlemsstat anta bestämmelser som begränsar eller förbjuder odling om det kan grundas på särskilda tvingande skäl.
 • Det är inte uppenbart vilka tvingande skäl som kan ligga till grund för ett odlingsförbud. Sannolikt borde miljöpolitiska mål eller socioekonomiska skäl kunna ligga till grund för ett förbud i Sverige. Markanvändning, fysisk planering och jordbrukspolitiska mål bedöms inte vara användbara grunder för ett förbud i Sverige. Svårighet att använda samexistensregler bedöms inte vara en bra grund för att förbjuda odling av en växt.
 • Vi vet inte vad för slags egenskaper och grödor som kan bli aktuella i framtiden. Tvingande skäl kan uppstå som vi inte kan förutse i dag. Därför föreslår utredningen att bestämmelser om förbudsmöjligheter införs i miljöbalken i sin helhet.
 • I miljöbalken finns även bestämmelser om tillsyn och sanktioner. Utredningens bedömning är att nuvarande bestämmelser är tillräckliga även för eventuella odlingsförbud och inga ändringar föreslås.

Särskild utredare: Birgitta Eilemar.

Relaterade böcker