Musiken tar gestalt : professionella tonkonstnärers musikskapande pdf

 Musiken tar gestalt : professionella tonkonstnärers musikskapande pdf

Musiken tar gestalt : professionella tonkonstnärers musikskapande

  • Siffra: 620441164714493
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 2521)
  • Paperback : 150 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

De är tonkonstnärer: dirigenterna Eric Ericson och Cecilia Rydinger Alin, pianisterna Elise Einarsdotter och Hans Pålsson, tonsättarna Thomas Jennefelt och Marie Samuelsson. De gestaltar musik och är väletablerade konstnärer. Hur tänker de om sitt musikskapande? Var kommer musiken ifrån? Hur går skapandet till? Det är frågor som belyses i denna bok. Tonkonstnärerna ställs här i centrum. Begreppet tonkonstnärer används som en samlad beteckning eftersom det handlar om såväl musiker, dirigenter som tonsättare. Den vetenskapliga reflektionen utgår från deras berättelser, men även yttre och inre miljöfaktorer vägs in.
Konst skapas inom mänskliga miljöer. Uppfattningar om mening, värde och plats växlar över tid. Detta beror på att betingelser, förutsättningar och erfarenheter utgör grunden för konstens tillkomst, gestaltning och mottagande. Forskningsprojektet Den kontrapunktiska väven ligger till grund för denna bok. Projektet i stort handlar om människors musikaliska gestaltningsprocess. Syftet är att tydliggöra professionella tonkonstnärers musikaliska gestaltning utifrån deras egna erfarenhetsbeskrivningar.

Relaterade böcker