uppkopplad Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt pdf ebook

uppkopplad Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt pdf ebook

Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt

  • Siffra: 54889726282539
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 3547)
  • Paperback : 162 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Fetma och övervikt är ett eskalerande folkhälsoproblem. Samtidigt är hetsätningsproblematik relativt vanlig bland personer som söker vård för fetma. En av huvudtankarna med boken är att tillgängliggöra evidensbaserad behandling för att effektivisera och underlätta den behandling som ges vid olika kliniker. Grundat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och dess evidens för behandling av många andra typer av problem (t.ex. depression, ångest, smärta, etc.) utgår författarna från att en KBT-behandling av hetsätningsstörning kan integreras i övrig evidensbaserad behandling av fetma och psykiatriska problem.

Boken består av två delar. Den första omfattar fakta om hetsätningsproblematik och KBT. Läsaren får ta del av riskfaktorer för hetsätningsproblematik, dess förlopp och konsekvenser, samt en forskningsöversikt. Ett ämne som har debatterats mycket på senare tid är hetsätning och beroende, varför ett kapitel behandlar just ett kognitivt beteendeterapeutiskt och medicinskt perspektiv på mat, ätande och beroende. Boken ger en översiktlig introduktion till KBT. Ett kapitel berör det terapeutiska förhållningssätt som karaktäriserar arbetet med KBT. I dagsläget finns bra KBT-litteratur på svenska som kan rekommenderas som parallell läsning till föreliggande behandlingsmanual.

Den andra delen av boken är en detaljerad manual för KBT-behandling av hetsätningsproblematik. Tillämpning av manualen kräver goda kunskaper om KBT och för de professionella med enbart översiktliga kunskaper om KBT krävs handledning för att manualen ska kunna användas på ett adekvat sätt. Författarna är forskare som strävar efter att integrera den vetenskapliga kunskapen med den kliniska vardagen.

På bokens webbplats www.studentlitteratur.se/32646 finns kompletterande stödmaterial att använda under arbetet med kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2008.

Relaterade böcker