Krapperup och det feodala landskapet pdf ebook

 Krapperup och det feodala landskapet pdf ebook

Krapperup och det feodala landskapet

  • Siffra: 342917043032775
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 4871)
  • Paperback : 135 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Utgrävningen av Krapperups medeltida borg, som pågick 1995-96, gav sensationella resultat. Under den nuvarande borggården påträffades välbevarade murar och ett stort och variationsrikt fyndmaterial som bland annat vittnade om ett händelserikt 1300-tal. Detta sekel brukar beskrivas som krisens århundrade; svår missväxt och pest lamslog hela samhället. Med nya forskningsresultat kan denna bild nyanseras avsevärt. I nordvästra Skåne pågick under 1300-talet en dynamisk samhällsförändring som fick oerhörda konsekvenser för de flesta.
I krisens skugga omskapades den sociala ordningen och landskapet omstrukturerades efter nya ideal. Drivande aktörer var den nya klass av frälsemän som på kort tid kommit att dominera bygden. Riddarna på den nyuppförda borgen Krapperup skapade under denna tid ett feodalt landskap runt sitt hastigt expanderande gods.

Krapeprup och det feodala landskapet sammanfattar många års forskningsresultat inomm projektet "Borgen i bygden", vars mål har varit att belysa den medeltida bebyggelseutvecklingen i Brunnby socken i nordvästra Skåne. Forskningsprojektet har bedrivits vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

Peter Carelli, född 1960, är förste antikvarie vid Dunkers kulturhus i Helsingborg där han leder den stadshistoriska verksamheten. Han var tidigare doktorand och forskare på Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet.
Doktorsavhandlingen i medeltidsarkeologi, En kapitalistisk anda - kulturella förändringar i 1100-talets Danmark, utgav 2001.

Relaterade böcker