ladda ner online Sverige blev vårt hemland : tyska invandrare i Västerås efter andra världskriget pdf

ladda ner online Sverige blev vårt hemland : tyska invandrare i Västerås efter andra världskriget pdf

Sverige blev vårt hemland : tyska invandrare i Västerås efter andra världskriget

  • Siffra: 452826994194034
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 1692)
  • Paperback : 162 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Boken skildrar en tid av genomgripande samhällsförändringar. Under de första femton efterkrigsåren kom varje år i genomsnitt 25 000 människor till Sverige. De kom från Jugoslavien, Italien, Turkiet, Grekland och andra länder. De kom alla att vara delaktiga i det svenska samhällsbygget.

Det här är en bok om den tyskspråkiga invandringen. En i många avseenden glömd och bortträngd historia. Tyskhatet efter andra världskriget var påtagligt. Att komma som tysktalande till Sverige innebar att man kunde mötas av fientlighet, avsky och misstänksamhet.

Detta är en bok om mekaniken, systematiken, mönstret, processen, förloppet, fenomenet och tillståndet migration och integration. Och om alla dess skeenden - om flykt, umbäranden och främlingskap. Om acklimatisering och byggandet av sociala kontaktnät. Om hjälpande medmänniskor och ansvarstagande företag.

Boken berättar om enskilda levnadsöden, om dramatiska händelser som förändrade människors tillvaro och om förmågan att hantera det oförberedda.

Konkretionen är viktig för att det hela skall bli levande och komma oss nära. Här beskrivs ett skede i Västerås historia. Men många städer i Sverige har samma erfarenhet. Det är ett stycke viktig lokalhistoria som många städer i Sverige delar.

Och migration, flykt och invandring fortsätter att vara vardag och verklighet och fortsätter ingå som en del av samhällsutveckling och gemensam världshistoria. Frivilligt eller ofrivilligt rör sig människor av olika anledningar över landsgränser.

Relaterade böcker