Vad ska samlingarna i förskolan användas till? Lever de up…"> Meningsfull samling i förskolan pdf, epub ebook - theterwilligers.net

Meningsfull samling i förskolan pdf, epub ebook

 Meningsfull samling i förskolan pdf, epub ebook

Meningsfull samling i förskolan

  • Siffra: 579610134754661
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 3994)
  • Paperback : 144 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

"Meningsfull samling i förskolan" av Britta Olofsson.

Vad ska samlingarna i förskolan användas till? Lever de upp till läroplanen? Tillför de verkligen något som är mer värdefullt för barnen än den fria leken?

Britta Olofsson, som är förskollärare och filosofie kandidat, ger sina svar på dessa frågor. Hon berättar om egna och andras erfarenheter av samlingar genom att närma sig dem från olika håll. Ett perspektiv handlar om genus och allas lika värde, andra är gruppdynamik, frivillighet, trygghet, manipulation, tristess och pedagogisering.

Boken ger praktiska exempel på samlingar där man gått ifrån den traditionella förmedlingspedagogiken och i stället betonar barns delaktighet.

Illustrationer: Carina Kågström

Britta Olofsson har också skrivit "Modiga prinsessor och ömsinta killar genusmedveten pedagogik i praktiken", utgiven av Lärarförbundets Förlag 2007.

Förord

Tankar om samling
Vem orkar lyssna till Ture? samlingen och samtalet
Gammal hederlig samling samlingen och traditionen
Man måste vara rädd om det lilla skelettet det kompetenta barnet
och samlingen
Matematik, ormar eller melodifestival att välja tema
Fria val eller manipulation
Kan ni namnen på några fiskar? om emotionell närvaro och frånvaro
Godmorgonsång och upprop rutiner som trygghet eller tristess
Röda bananer och dialogpedagogik vad kan vi lära av historien?
Att vara fröken på riktigt samlingen, läroplanen och yrkesrollen
Vi kan ju hjälpas åt samlingen och ledarskapet
Grannfejden gruppdynamikens hot och möjlighet
Vi får bära barnen till samlingen under vilda protester om frivillighet
och tvång
Reggio Emilia-inspirerade förskolor och samlingen
Samlingen och styrdokumenten en tillbakablick

Samlingar i praktiken
Hicko Tea på Kolmården att skapa delaktighet
Roliga samlingar och missnöjda barn att hushålla med orken
Daggmasken en temasamling
Matematik i samlingen
En musiksamling
Sagan om skogsrået en berättarsamling
Nu har jag inte längre någon nytta av min sjömanskostym
barnmöten för demokrati och inflytande
Att lämna frökenstolen barnledda samlingar
Hon tog faktiskt stryptag samlingar för att skapa regler och normer
Modiga prinsessor och prinsar om kompensatoriska genussamlingar
Vilken löjlig pojkprinsessa
Samlingsguiden frågor och svar om samling
Varför ska man ha samling?
Ska samlingen vara frivillig?
Hur gör man med barn som stör samlingen?
Vilken betydelse har samlingen för samtalet?
Kan man överlåta samlingens ledarskap till barn?
Vad menas med kompetenta barn?
Varför tar barns tålamod ofta slut före samlingen?
Hur lägger man upp en samling så att barn känner delaktighet?
Hur jobbar man med barns valfrihet?
Hur jobbar man med genussäkrade samlingar?
Vem ska bestämma ämnet för temaarbete?
När ska man samla hela gruppen, och när ska man ha småmöten?
Vad menas med att jobba kompensatoriskt?
Vilken roll har samlingen för att skapa regler och normer?
Hur ser det pedagogiska ledarskapet ut i samlingen?
Hur kan samlingen användas för att ge barn trygghet och bekräftelse?

Referenser

Illustrationer av Carina Kågström.
144 sidor, mjuka pärmar.

Relaterade böcker