ladda ner EU-stadgan : om grundläggande rättigheter pdf, epub ebook

ladda ner EU-stadgan : om grundläggande rättigheter pdf, epub ebook

EU-stadgan : om grundläggande rättigheter

  • Siffra: 916596882995401
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 4433)
  • Paperback : 113 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

EU-rättens skydd för grundläggande rättigheter har blivit alltmer betydelsefullt i takt med EU:s växande uppgifter. Syftet med denna bok är att ge ett helhetsperspektiv på EU-rättens rättighetsskydd med fokus på EU-stadgan. Genom EU-stadgan kodifieras det rättsliga skyddet för enskilda i både förhållande till EU och i förhållande till medlemsstaterna, när de senare tillämpar EU-rätten. I boken behandlas ingående förhållandet mellan EU:s kompetens, EU-stadgans tillämpningsområde och medlemsstaternas roll som verkställare av EU-rätten i förhållande till de olika rättigheterna.

Framställningen behandlar de olika rättigheterna tematiskt, och har ett starkt fokus på utvecklingen av EU-stadgans tillämpning i EU:s domstolar. Bland annat behandlas "traditionella" fri- och rättigheter som yttrandefrihet, skydd mot tortyr och rätt till liv, likabehandling, och det omfattande och detaljerade skyddet för rätten till domstolsprövning och effektiva rättsmedel. Boken redogör även för nya rättigheter för enskilda, t.ex. vad gäller genetisk diskriminering, persondata och skydd mot användning av människokroppen i medicinska experiment.
EU-stadgan om grundläggande rättigheter vänder sig till studenter i juridik, men också till praktiskt verksamma jurister och studerande som av andra skäl behöver kunskaper om EU-rätten.

Relaterade böcker