Nya steg för en effektivare plan- och bygglag. Ds 2014:31 pdf

 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag. Ds 2014:31 pdf

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag. Ds 2014:31

 • Siffra: 773588370004228
 • Författare:
 • Språk: Sveriges
 • Utvärdering: 5.0/5 (Votes: 4113)
 • Paperback : 131 sidor
 • Tillgänglighet: En lager
 • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Redovisar huvudsakligen följande:

 • vilka författningsändringar som krävs om bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, skulle ändras i fråga om kravet att kommunen i vissa fall alltid ska upprätta en detaljplan. Författningsändringar krävs i sådant fall i miljöbalken, väglagen (1971:948), ordningslagen (1993:1617), lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt i PBL.
 • behovet av följdändringar i fastighetsbildningslagen(1970:988) respektive lagen (2014:227) om färdigställandeskydd med anledning av de nya bestämmelser om s.k. komplementbostadshus som infördes i PBL den 2 juli 2014.
 • behovet av ytterligare ändringar i miljöbalken för att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnader.
 • flera nya steg för en effektivare plan- och bygglag.

Relaterade böcker